Zapraszamy na Leśne Bandy

W tym roku wystartują Leśne Bandy w różnych miejscach w Polsce. Ekipa Chodź na dwór poprowadzi warsztaty na Krajnie.

Jest to cykl czterech spotkań dla grup klasowych wraz z wychowawcami.
Zajęcia odbywają się w ustalonym wcześniej miejscu np: las przy plaży
miejskiej w Złotowie lub innym wcześniej ustalonym miejscu. Zajęcia
trwają 3 godziny zegarowe.
Grupa spotyka się zawsze w tym samym miejscu w 4 porach roku.

Tematyka zajęć obejmuje m.in.:
– poznawanie świata przyrody
– rozpoznawanie roślin jadalnych i trujących
– poznawanie tropów i śladów zwierząt
– rozpalanie ognia
– budowanie schronień
– orientacje w terenie
– korzystanie z prostych narzędzi (nóż, krzesiwo)
– gry integracyjne
– praca w zespole
– przestrzeń do swobodnej zabawy w przyrodzie.

Koszt 30pln/osobę za zajęcia

Zajęcia poprowadzi Łukasz Gmurczyk

Dodatkowe informacje i zapisy:
chodznadwor@gmail.com
Tel.: 661-600-770

Pomysłodawcą projektu jest Bartek Guentzel @drogadolasu/