Regulamin wypożyczalni rowerów „Chodź na dwór”

 1. Aby wypożyczyć rower, wypożyczający winien:

– polubić profil: FB.com/nadworze i zapoznać się z poniższym REGULAMINEM

– wysłać wiadomość o treści KOD* oraz podać datę i określić, w jakich godzinach rower będzie użytkowany, np.: KOD, 26.06, 14:00-15:00 (*wysyłanie wiadomość o treści KOD jest równoznaczne z akceptacją regulaminu). Wypożyczający otrzyma KOD do sejfu, który zawieszony jest na balustradzie. W pojemniku znajduje się klucz do zapięcia. Pobierz klucz i zamknij sejf przesuwając cyfry w inne położenie.

– po powrocie zakluczyć rower i schować klucz do skrzynki. Proszę ustawić cyfry na sejfie w innym położeniu.

– mieć 16 lat

 1. Rower jest w pełni sprawny.
 2. Wypożyczający ma obowiązek przetestować rower przed rozpoczęciem użytkowania.
 3. Wypożyczający jest odpowiedzialny za wypożyczony rower. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.
 4. Korzystając z roweru Wypożyczający musi pozostać trzeźwi i nie być pod wpływem środków odurzających.
 5. Wypożyczający ma obowiązek korzystania z roweru zgodnie
  z przeznaczeniem. Ponosi on pełną odpowiedzialność za powstałe szkody będące wynikiem nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu od momentu wypożyczenia roweru, aż do czasu jego zwrotu.
 6. Zabrania się samodzielnego dokonywania napraw, wymiany części
  w wypożyczonym rowerze. O każdej awarii należy poinformować właściciela. Jedynym uprawnionym podmiotem, który dokonuje napraw jest jego właściciel.
 7. W przypadku kradzieży roweru należy powiadomić policję oraz właściciela roweru.
 8. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego lub zagubionego roweru.
 9. Rower należy zwrócić w terminie zadeklarowanym we wiadomości.
 10. Właściciel rowerów nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody
  w czasie użytkowania rowerów przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec właściciela rowerów z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.
 11. Na bagażniku można przewieźć maksymalnie 5 kg.
 12. Wypożyczane rowery są moją własnością. Do dyspozycji pozostają dwa rowery: klasyczna damka i rower typu składak.

Pozdrawiam i życzę udanej zabawy

Łukasz Gmurczyk